Pracownicze Plany Kapitałowe

Czym są PPK:
PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania dla pracowników. Jego zadaniem jest gromadzenie kapitału emerytalnego. PPK jest inicjatywą realizowaną i współfinansowaną przez pracodawców oraz Skarb Państwa. Program ten jest obowiązkowy dla pracodawców a jednocześnie dobrowolny dla pracowników.

PPK zaczęły obowiązywać:
1 lipca 2019 w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników.
1 stycznia 2020 w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników.
1 lipca 2020 w firmach zatrudniających od 20 do 49 pracowników.
1 stycznia 2021 w firmach zatrudniających od 1 do 19 pracowników.

Wpłaty do PPK:
Pracodawca: Wpłata podstawowa 1,5% wynagrodzenia pracownika (wpłata dodatkowa do 2,5% wynagrodzenia pracownica).
Pracownik: Wpłata podstawowa 2% wynagrodzenia pracownika (wpłata dodatkowa do 2% wynagrodzenia pracownika).
Państwo: Jednorazowa wpłata powitalna 250 zł oraz dopłata roczna 240 zł (raz w roku).

Korzyści i obowiązki Pracodawcy:
Ulga ZUS – wpłata podstawowa i dodatkowa do PPK jest elementem wynagrodzenia, od którego nie będą naliczane składki na ubezpieczenie społeczne.
Obowiązek utworzenia – każde przedsiębiorstwo w kraju będzie zobowiązane do utworzenia PPK dla swoich pracowników.
Ulga w podatku – koszty prowadzenia PPK stanowić będą koszty uzyskania przychodu.

Korzyści i obowiązki Pracownika:
Dobrowolność uczestnictwa – automatyczny zapis do PPK pracownika przez pracodawcę z możliwością odstąpienia od uczestnictwa w PPK.
Wypłata środków – możliwa jednorazowa wypłata do 25% środków po osiągnięciu wieku 60 lat. Pozostała część wypłacana w kolejnych latach w formie renty terminowej.
Ulga w podatku – zwolnienie zgromadzonych środków z podatku od zysków kapitałowych.
Dziedziczenie – środki zgromadzone w PPK będą podlegać dziedziczeniu i nie będą objęte podatkiem spadkowym.

Kiedy można wypłacić PPK:
Możliwość wypłacenia odłożonych pieniędzy po ukończeniu 60 roku życia:
Jednorazowa wypłata 25% zgromadzonych środków – bezpośrednio na rachunek bankowy.
Ratalna wypłata 75% zgromadzonych środków w co najmniej 120 ratach.

Jest również możliwość wcześniejszej wypłaty pieniędzy z PPK ale jedynie w przypadku:
Zakupu mieszkania/budowy domu z obowiązkiem późniejszego zwrotu.
Poważnego zachorowania uczestnika programu, jego małżonka lub dziecka bez konieczności zwrotu.

Dodaj komentarz