Warunki otrzymania kredytu w rachunku bieżącym.

kredyt

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą często borykają się z utrzymaniem płynności finansowej. Doskonałym produktem wspomagającym jest kredyt w rachunku bieżącym. Jest to narzędzie dla firm charakteryzujących się wysoką zdolnością kredytową. Do przyznania limitu potrzebna jest przede wszystkim wysokość bieżących obrotów na rachunku. Najczęściej określana jest na podstawie poprzedniego roku.

Przedsiębiorca powinien posiadać również zabezpieczenia, ale ostatnio banki korzystają z zabezpieczeń oferowanych przez  Bank Gospodarstwa Krajowego. Do tego należy dołączyć, na jaki cel zostaną wydatkowane zabezpieczone środki. Zazwyczaj umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy, jeżeli firma okaże się być rzetelnym współpracownikiem, banki są skore do dalszego przedłużania.

Koszty związane z limitem kredytowym nie są niskie. Wstępna prowizja jest obliczana procentowo od wartości przyznanych środków. Każdego miesiąca naliczane są odsetki, które składają się z marży banku i trzymiesięcznej stawiki WIBOR. Kredyt w rachunku bieżącym jest bardzo dobrym środkiem do uzyskania niezbędnej płynności finansowej, ale bardzo łatwo jest się przyzwyczaić do posiadanych pieniędzy, a bank zawsze może zażądać spłaty.

Konto Firmowe

Dodaj komentarz