Czym jest kredyt?

Jest to umowa kredytowa zawierana między bankiem a kredytobiorcą, gdzie bank przekazuje na rzecz kredytobiorcy określoną kwotę pieniężną na umówiony okres. Daje ona otrzymującemu pieniądze na dokonanie transakcji, które przyniosą większe korzyści niż oprocentowanie umowy.

Jedną z form dofinansowania  rozwoju firmy jest kredyt inwestycyjny, który pozwala na zdobycie dużych kwot na stosunkowo długi czasu, nawet do 20 lat.

Jak otrzymać kredyt inwestycyjny?

Banki bardzo ostrożnie podchodzą do wydatkowania pieniędzy, którymi dysponują, dlatego trzeba spełnić wiele warunków, aby być wiarygodnym i wypłacalnym kredytobiorcą.

  • Pierwszym i najważniejszym krokiem jest dobrze skonstruowany biznesplan. W tym przypadku warto pokusić się o pomoc doradcy inwestycyjnego, ponieważ raz złożony w banku nie może być zmieniany przynajmniej przez okres miesiąca. Jest najważniejszy dokument, ponieważ na jego podstawie bank ocenia zdolność kredytową.
  • Należy zebrać dokumenty finansowe firmy: bilans zysków i strat, wyciąg z KPIR, Pit-y rozliczeniowe za ostatni rok, wyciąg z książki amortyzacyjnej.
  • Do  skompletowania są dokumenty firmy: wpis do KRS lub zaświadczenie o prowadzonej działalności, Regon, NIP, umowa spółki wraz ze wszystkimi aneksami. Oczywiście dokumenty muszą być aktualne.
  • Potrzebne są również dokumenty świadczące o braku zaległości wobec skarbu państwa, czyli zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS.
  • Często bank potrzebuje również umów z kontrahentami, żeby poznać ogólny zarys funkcjonowania firmy i zakres działalności.
  • Jeżeli wniosek kredytowy ma być przedłożony w innym banku, niż firma ma kredyt, potrzebne są też wyciągi z konta za okres 1 roku.

Co może być przedmiotem kredytu?

Należy pamiętać, że całość kredytu musi być przeznaczona na inwestycję, ponieważ na tego typu przedsięwzięcie jest udzielany.

  • Można go wykorzystać na zakup maszyn, materiałów, komputerów czy innych urządzeń elektronicznych niezbędnych do funkcjonowania i rozwoju firmy.
  •  Jeżeli jest taka potrzeba, można nim sfinansować nabycie nieruchomości, która będzie należeć do firmy i brać udział w powiększaniu jej kapitału.
  • Bardzo często w ten sposób kupowane są środki transportu, działających na rzecz firmy.
  • Można zakupić patenty, programy komputerowe, licencje czy inne niematerialne środki potrzebne do funkcjonowania i rozwijania przedsiębiorstwa.

Jakie warunki stawia bank, aby udzielić kredyt inwestycyjny?

Konto Firmowe

Najczęściej banki żądają wkładu własnego do wysokości 30% wartości przedmiotu kredytowanego.  Kredytobiorca musi się liczyć z tym, że potrzebne będzie zabezpieczenie kredytu. Najczęściej jest nim przedmiot, na który udzielany jest kredyt, ale bywa i tak, że bank życzy sobie podpisania weksla in blanco. Jeżeli to nie wystarczy, często zwraca się do Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest poręczycielem umowy kredytowej.

Dodaj komentarz